Over Propulsion Consulting

Wij zijn een gespecialiseerd adviesbureau op het gebied van toepassingen van artificial intelligence (AI) en sociale robots in organisaties.

AI is een relatief nieuw en breed vakgebied, van spraak- en visuele herkenning tot en met patroonanalyse en neurale netwerken om verbanden te kunnen zien in datastromen. Wij zien een sterk verband tussen toepassingen van AI en de interactie met mensen via robots. Propulsion Consulting zie robots als instrumenten die ‘menselijker’ gemaakt kunnen worden met AI, zonder dat ze daarmee bedreigend worden.

Wat is een sociale robot?
Een sociale robot is een machine (computer) die een gedeelte van de menselijke interactie van een medewerker overneemt; bijvoorbeeld spraak of geschreven teksten, presentaties, luisteren en antwoorden of het verstrekken van informatie, waarbij het voor de klant lijkt alsof hij met een mens communiceert.
Tot nu toe waren deze robots vrij kostbaar maar tegen het einde van het jaar verschijnen er verschillende robots op de markt die de prijs van een mobiele telefoon hebben.
Wij verwachten dat de verkopen een grote vlucht gaan nemen maar dat er onvoldoende expertise is voor een adequate begeleiding om tot een optimale benutting van de mogelijkheden te komen.

Wie wij zijn
Propulsion Consulting wordt geleid door de partners Ir. Marc J. Minnee en Drs. Robert J. Grullemans.
Marc heeft werktuigbouwkundige gestudeerd aan de TU Delft, waarna hij onder andere adviesfuncties heeft vervuld bij Cap Gemini, Berenschot en Fokker. Sinds 2006 is hij zelfstandig gevestigd en adviseert hij verschillende ministeries over strategische beleidsvraagstukken.
Robert is bedrijfskundige met langjarige ervaring in banking, hotelindustrie en ICT (IBM) .
Overtuigd van de ongekende mogelijkheden van sociale robots hebben zij het initiatief genomen tot de oprichting van Propulsion Consulting.

Missie
Onze missie is om organisaties te begeleiden bij de inzet van sociale robots in hun bedrijfsproces.
Dat doen we met haalbaarheidsonderzoeken, begeleiding van het selectieproces en ontwerp van procesoptimalisatie. Als de keuze voor een type robot is gemaakt zorgen wij voor de begeleiding van de invoering en het trainen van de medewerkers. Ook het initiëren van bewustwordingsprocessen van het potentieel van sociale robots in uw organisatie bij zowel management als de medewerkers rekenen wij tot ons taakgebied. Naast de rationele economische overwegingen besteden wij heel veel aandacht aan het verkrijgen van draagvlak binnen de groep van medewerkers en klanten.

Onze langjarige ervaring in de ICT sector met complexe mensgerichte systemen in profit en non-profit sector willen wij graag inzetten om uw organisatie te begeleiden in deze nieuwe revolutie die ongekende kansen biedt voor organisaties, waar menselijke interactie een belangrijke rol speelt, maar ook -zoals elk moderniseringstraject – bedreigingen kent.

Een goed begin om kennis te maken met deze materie is een korte workshop met het doel dat u een overzicht krijgt wat een sociale robot in uw organisatie gaat betekenen.

Nieuwsgierig geworden, neem gerust contact op voor een oriënterend gesprek.